قانون اصلی نمایش بک لینک در بکوریتی نگه داشتن کد در قالب هست به منظور لود لینک ها