اضافه کردن کد بک لینک به سایت وردپرس

در این آموزش چگونگی استفاده از ابزارک وردپرس در ثبت کد بکوریتی توضیح داده می شود.