بک لینک و قوانین نمایش آن

10 شهریور
مدیریت

قانون نمایش بک لینک

قانون بک لینک

نمایش دهنده بک لینک

  1. نمایش دهنده بک لینک مجاز به قرار دادن یک باکس بک لینک در سایت می باشد و در صورت مشاهده امکان قطع همکاری وجود دارد .
  2. از حذف کد نمایش بک لینک جدا خودداری کنید و حدالمقدور هنگام تغییر قالب و یا بستن موقتی وب سایت کدنمایش بک لینک ها را در index سایت نگهداری کنید - در صورتی که باکس بک لینک در سایت نمایش دهنده وجود نداشته باشد کلیه سفارشات حذف و خریداران عودت می شود .
  3. اگر کد بک لینک ها در قالب مخفی سازی شود همانند قانون شماره ی 1 اقدام خواهد شد .
  4. از ثبت سایت های تازه تاسیس و فیک خود داری کنید ( حذف می شوند ) .
  5. اتوریتی کمتر از 25 تایید نمی شود ( به جز سایت های ریدایرکت شده ) .

قوانین رپورتاژ آگهی :

منتشر کننده رپورتاژ نباید آن را حذف کند و تعداد 3 لینک فالوو حداقل می تواند در رپورتاژ آگهی درج شده باشد و بیشتر از این تعداد را منتشر کننده می تواند تصمیم بگیرد .

رپورتاژ ها تا زمانی که سایت دایر باشد خواهند بود و اگر سرور سایت منتشر کننده برای همیشه خاموش شود و سایتی دیگر وجود نداشته باشد ، پایان نمایش رپورتاژ قلمداد می شود.

اگر رپورتاژی بعد از 6ماه پاک شود و منتشر کننده در پنل بکوریتی موجودی داشته باشد پیگیری میشود و اگر موضوع حل نشد مبلغ از پنل منتشر کننده به خریدار برگشت می خورد.

اگر رپورتاژی بعد از 6ماه پاک شود و منتشر کننده در پنل بکوریتی موجودی نداشته باشد پیگیری میشود و اگر موضوع حل نشد دسترسی ادمین سایت در بکوریتی مسدود می شود.

بکوریتی رپورتاژ آگهی های که بیشتر از 1 سال از انتشارشان گذشته باشد را به عنوان یک رپورتاژ با نمایش کامل قلمداد می کند.

تعرفه همکاری با بکوریتی 40% برای فروش بک لینک و 25% برای رپورتاژ آگهی می باشد .
و برای زیرمجموعه گیری 5% بک لینک و 10% رپورتاژ آگهی .