بک لینک و قوانین نمایش آن

10 شهریور
مدیریت

قانون نمایش بک لینک

قانون بک لینک

نمایش دهنده بک لینک

  1. از حذف کد نمایش بک لینک جدا خودداری کنید و حدالمقدور هنگام تغییر قالب و یا بستن موقتی وب سایت کدنمایش بک لینک ها را در index سایت نگهداری کنید - در صورتی که باکس بک لینک در سایت نمایش دهنده وجود نداشته باشد کلیه سفارشات حذف و خریداران عودت می شود .
  2. اگر کد بک لینک ها در قالب مخفی سازی شود همانند قانون شماره ی 1 اقدام خواهد شد .
  3. از ثبت سایت های تازه تاسیس و فیک خود داری کنید ( حذف می شوند ) .
  4. اتوریتی کمتر از 25 تایید نمی شود ( به جز سایت های ریدایرکت شده ) .

 پ ن : قوانین فقط روی  1 نکته متمرکز است ، برنداشتن کد بک لینک ها .

تعرفه همکاری با بکوریتی 25% برای فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی می باشد .
و برای زیرمجموعه گیری 5% بک لینک و 10% رپورتاژ آگهی .
تعرفه همکاری با بکوریتی از تابستان 1396 تا به امروز ثابت بوده و در اینده نیز تغییری نخواهد کرد .