بک لینک|فروش بک لینک|خرید بک لینک رنکدار|خرید و فروش بک لینک|بک لینک رنکدار|فروش بک لینک انبوه


بک لینک ارزان از وبسایت های محبوب گوگل که تک تک این سایت ها ورودی گوگل بالایی دارند

ردیف
موضوع
آدرس سایت هـا
DA - PA
بازدید روزانه
ایندکس گوگل
قیمت 1 ماه
قیمت 3 ماه
1 پرتال خبری persiane.ir 39 - 29 8.000 35.000 25/000 تومان 60/000 تومان
2 تفریحی سرگرمی love98.ir 54 - 45 18.000 20.000 29/500 تومان 79/000 تومان
3 آموزش کسب درآمد kend.ir 23 - 9 2.500 7.000 11/000 تومان 25/000 تومان
4 پزشکی padidekashan.ir 44 - 34 21.000 1.000 35/000 تومان 100/000 تومان
5 باستان شناسی antique-book-treasure.ir 28 - 18 14.000 3.500 12/000 تومان 32/000 تومان
6 فناوری و تکنولوژی telewiki.ir 32 - 21 3.000 1.500 8/000 تومان 20/000 تومان
کل .......... ......... ..... بازدید کل 66.500 ایندکس کل 68.000 120/500 تومان 316/000 تومان

خرید بک لینک ویژه

سایت persiane.ir بیش از 7هزار مطلب اختصاصی دارد و کاربرمحور می باشد ( بیش از 6هزار نویسنده دارد )
سایت love98.ir بیش از 18هزار بازدید روزانه دارد و درحال رشد هست و محبوبیت زیادی نزد گوگل دارد
سایت kend.ir ( که همان ebays.ir سابق است ) برترین سایت در موضوعات کسب درآمد اینترنتی بوده و عمر بالایی دارد
سایت padidekashan.ir با سرعت درحال رشد هست و بیش از 20 هزار بازدید روزانه دارد
سایت antique-book-treasure.ir جزو برتین سایت های باستان شناسی هست و لینک 1 گوگل در خیلی کیوردها هست.
سایت telewiki.ir از موضوعاتی مطلب دارد که کمتر سایتی در این موضوعات مطالبی ارسال می کنند.

  A - فـروش بک لینک تمــامی سایتها ( 3 ماهه فقط 295/000 تومان) > پرداخت کنید

  A - فـروش بک لینک تمــامی سایتها ( 1 ماهه فقط 105/000 تومان) > پرداخت کنیدبک لینک مخصوص تمام فروشگاه ها

ردیف
موضوع
آدرس سایت هـا
DA - PA
بازدید روزانه
ایندکس گوگل
قیمت 1 ماه
قیمت 3 ماه
1 470 فروشگاه فایل mefiles.ir 28 - 28 500 8.000 9/500 تومان 22/000 تومان
2 مارکت فریلنسر roidbell.ir 32 - 23 150 1.020 12/650 تومان 37/950 تومان
3 دعا و تعبیر خواب treasure-antique-discover-symptoms.ir 28 - 19 150 3.100 8/000 تومان 22/000 تومان
4 281 فروشگاه فایل filekaran.com 20 - 15 150 3000 7/000 تومان 18/000 تومان
5 فروشگاه فایل fileday.ir 33 - 19 300 3400 5/000 تومان 13/500 تومان
6 فروشگاه فایل hamejoorfile.com 35 - 27 150 7700 9/000 تومان 24/000 تومان
کل .......... ......... ..... بازدید کل 1.400 ایندکس کل 26.220 51/150 تومان 137/450 تومان

خرید بک لینک ارزان فروشگاهی

سایت mefiles.ir فروشگاه دهی ، بیش از 470 فروشگاه فایل در خودش دارد ( مثلا powerpoint.mefiles.ir ) و بیش از 17هزار محصول
سایت roidbell.ir یک سایت فریلنسری هست با مارکت اختصاصی roidbell.ir/cafe با اپلیکیشن هایی با متون 100% اختصاصی
سایت treasure-antique-discover-symptoms.ir در موضوعات دعا و کانال و تعبیر خواب در حال رشد هست
سایت filekaran.com فروشگاه دهی ، بیش از 280 فروشگاه روی خودش فعال دارد و بک لینک های شما در تمام فروشگاه ها می رود
سایت fileday.ir و hamejoorfile.com نیز هر دو از اتوریتی صفحه خوبی برخوردار هستند و قیمتی خیلی پایین .

  A - فـروش بک لینک تمــامی سایتها ( 1 ماهه 45/000 تومان) > پرداخت کنید

  A - فـروش بک لینک تمــامی سایتها ( 3 ماهه 120/000 تومان) > پرداخت کنیدبک لینک قوی و ارزان از کل سایت ها با تخفیف ویژه

ردیف
موضوع
آدرس سایت هـا
DA - PA
بازدید روزانه
ایندکس گوگل
قیمت 1 ماه
قیمت 3 ماه
1 پرتال خبری persiane.ir 39 - 29 8.000 35.000 25/000 تومان 60/000 تومان
2 تفریحی سرگرمی love98.ir 54 - 45 18.000 20.000 29/500 تومان 79/000 تومان
3 آموزش کسب درآمد kend.ir 23 - 9 2.500 7.000 11/000 تومان 25/000 تومان
4 پزشکی padidekashan.ir 44 - 34 21.000 1.000 35/000 تومان 100/000 تومان
5 باستان شناسی antique-book-treasure.ir 28 - 18 14.000 3.500 12/000 تومان 32/000 تومان
6 فناوری و تکنولوژی telewiki.ir 32 - 21 3.000 1.500 8/000 تومان 20/000 تومان
7 470 فروشگاه فایل mefiles.ir 28 - 28 500 8.000 9/500 تومان 22/000 تومان
8 مارکت فریلنسر roidbell.ir 32 - 23 150 1.020 12/650 تومان 37/950 تومان
9 دعا و تعبیر خواب treasure-antique-discover-symptoms.ir 28 - 19 150 3.100 8/000 تومان 22/000 تومان
10 281 فروشگاه فایل filekaran.com 20 - 15 150 3000 7/000 تومان 18/000 تومان
11 فروشگاه فایل fileday.ir 33 - 19 300 3400 5/000 تومان 13/500 تومان
12 فروشگاه فایل hamejoorfile.com 35 - 27 150 7700 9/000 تومان 24/000 تومان
کل .......... ......... ..... بازدید کل 67.900 ایندکس کل 94.220 171/650 تومان 453/450 تومان

خرید بک لینک قوی اقتصادی

  A - فـروش بک لینک تمــامی سایتها ( یک ماهه 129/000 تومان) > پرداخت کنید

  A - فـروش بک لینک تمــامی سایتها ( یک ماهه 359/000 تومان) > پرداخت کنید